Nájdete nás:
Černyševského 10, Bratislava
Napíšte nám:
info@smartvision.eu
Zavolajte nám:
+421 0948 178 700

Asistovaná digitálna výroba a nástroje efektívnej práce

SmartVision > Asistovaná digitálna výroba a nástroje efektívnej práce

Asistovaná digitálna výroba a nástroje efektívnej práce

Moderná digitalizacia v priemysle otvára možnosti inováciám a priestor pre riešenia prinášajúce efektivitu, úsporu a kvalitu. Jedným z takých riešením je aj nástroj asistovanej digitalnej výroby ADMIN4.0, ktorý spája šikovné ruky človeka s precíznosťou stroja.
ADMIN4.0 je procedurálny systém spájajúci vizuálne navádzanie s jedinečným kamerovým systémom a ďalšie spolupracujúce periféria pracoviska, čím vytvára automatizované vizuálne navádzanie človeka pri práci s cieľom dodržania nastavenej kvality.

ADMIN4.0

PROCEDURÁLNE RIADENIE

Programové vybavenie pracovnej stanice určenej pre implementáciu do pracovného prostredia človeka ako samostatné pracovisko, alebo ako súčasť komplexného výrobného procesu. Jeho primárnou funkciou je automatizovanie výrobných postupov a procedúr určených pre manuálnu prácu a pomocou periférnych zariadení sprostredkovať pracovníkovi prehľad a kontrolu nad výrobným procesom, krok po kroku.

Systém ADMIN4.0 zahŕňa:

– Kamerový systém
– Vizuálne navádzanie
– Vychystávanie materiálu
– Digitálne a elektronické náradie
– Iné zariadenia vyrobené na mieru

Je inovatívnym krokom digitalizácie výroby, ktorý spája šikovnosť človeka a spoľahlivosť stroja v nástroj eliminujúci chybovosť práce a zvyšujúci jej efektivitu. Svojou univerzálnosťou je prispôsobiteľný každému pracovisku s požiadavkou na riadenie a kontrolu manuálnej práce. Jeho autonómny ovládací program umožňuje sekvenčne automatizovať a spájať výrobné procesy bez potreby nadradeného riadenia.

Užívateľsky jednoduché prostredie ADMIN4.0 umožňuje ľahkú obsluhu a prehľadné zobrazenie pracovných úkonov. Rovnako vytváranie pracovných procedúr je prehľadné a nenáročné.

ADMIN4.0 je pripojiteľný do počítačovej siete ako aj k automatizačným systémom, čo umožňuje dlhodobé zdieľanie a archivovanie informácií o výrobe.

 

APLIKÁCIA:

 • Navádzanie operátora pri montážnych operáciách
 • Tréningové pracovisko a výcvik pracovných úkonov
 • V spojení s vizuálnym navádzaním nie je potrebné fixovať výrobky do presnej polohy na prípravky, systém sám nájde výrobok v pracovnom priestore a prispôsobí mu vizuálne navádzanie
 • Inšpekcia kvality vyhotovenia výrobku bez nutnosti fixovať do presnej polohy

 

Základné informácie

Pracovná stanica Windows PC
Konektivita a rozšírenie USB a Windows kompatibilné zariadenia
Kompatibilita dát MS SQL, PLC, ATMEL

Hlavné pracovné okno procedúry

Práca s 3D modelom pri konfigurácií vizuálneho navádzania

Práca s procedúrami a ich vytváranie

Zaznamenávanie údajov výroby, štatistika a vizualizácia dát

VIZUÁLNE NAVÁDZANIE

LASEROVÝ PROJEKTOR

Vizuálne navádzanie pri montážnych operáciách ako priame spojenie medzi človekom a strojom sprostredkuje laserový projektor, ktorého riadenie posúva ADMIN4.0 do priestoru, kde v spojení s jedinečným rozsahom 60° dynamicky prispôsobuje projekciu k povrchu a predmetom v pracovnom priestore.

Laserová projekcia je presnou reprezentáciou CAD formátu použitím farebných odtieňov červenej a zelenej v rozsahu 60° x 60°. Možnosť regulácie výkonu laserového lúča umožňuje prispôsobiť vhodný kontrast zobrazenia pre všetky materiály.

Spojenie pracovného priestoru pracoviska s virtuálnym prostredím ADMIN4.0 v praxi umožňuje meniť danú laserovú projekciu na objekt len pomocou zmeny súradníc modelu vo virtuálnom prostredí.

Spojením s kamerovým systémom je laserová projekcia korigovaná automaticky pomocou kamerovej

KAMEROVÝ SYSTÉM

PRIESTOROVÁ DETEKCIA OBJEKTOV

Kamerový systém v spojení s ADMIN4.0 vytvára dokonalú interakciu medzi vizuálnym navádzaním a človekom.

Pomocou 3D modelu a kamery dokáže systém lokalizovať objekt v pracovnom priestore a prispôsobiť mu vizuálne navádzanie a následne inšpekciu kvality vyhotovenia.

Spôsoby rozpoznávania objektov:

 • na základe 3D modelu objektu,
 • použitím špeciálnej značky umiestnenej na objekte.

ADMIN4.0 premení váš pracovný priestor v univerzálne pracovisko nezávisle od toho, koľko výrobných procesov bude riadiť. Vďaka kamerovej detekcii objektov na pracovisku stačí položiť výrobok na stôl a pracovať sním bez nutnosti fixácie do presnej polohy, o čo sa stará kamerový systém. Detekcia objektov prebieha neustále, preto sa nemusíte báť, že súčiastku neudržíte v rovnakej polohe počas práce s ňou. Aktuálny výrobný program sa prispôsobí novej polohe súčiastky a inicializuje navádzanie laserového lúča vždy na správne miesto.

Inovácia ADMIN4.0 v spojení s kamerovým systémom, ktorý umožňuje dynamicky meniť pracovný priestor a rozpoznávať objekty v ňom…

..a interaktívne im prispôsobovať vizuálne navádzanie a vizuálnu inšpekciu kvality.

KAMEROVÝ SYSTÉM

INŠPEKCIA KVALITY

Vizuálna inšpekcia kvality je nevyhnutný systém kontroly v procese automatizovanej práce, kedy práve kamerový systém kontroluje a hodnotí kvalitu práce človeka.

Analýza obrazu kamerovým systémom umožňuje rozpoznávať kvalitu a správnosť vyhotovenia. V spojení s priestorovou detekciou objektov je možné výrobok v prvom kroku rozpoznať v pracovnom priestore a následne automaticky previesť inšpekciu kvality na základe viacerých indikátorov stanovujúcich kvalitu:

 • rozpoznanie farieb,
 • rozpoznanie tvarou,
 • rozpoznanie vzorov,
 • rozpoznávanie defektov materiálu,
 • Rozpoznanie kódových označení.

VYCHYSTÁVANIE MATERIÁLU

PICK-TO-LIGHT

Riadenie a kontrola vychystávania materiálu je nevyhnutnou súčasťou efektívneho pracoviska. Systém pomocou vážených boxov kontroluje presný počet súčiastok v boxe a zamedzuje stratám pri manipulácií s materiálom.

Navádzače „Pick-To-Light“ majú viacfarebné svetelné navádzanie operátora, grafický OLED displej pre zobrazenie počtu súčiastok k vyzdvihnutiu a jednoduché pripojenie cez USB port.

KONTROLA RÚK

Je kontrolná funkcia správania sa operátora v pracovisku. 3D senzor rozpoznáva, kontroluje pohyb rúk a vyhodnocuje správnosť úkonov a taktiež gestikuláciu rukami, ktorou je možné ovládať jednotlivé procesy.

Pick To Light systém navádza pre vyzdvihnutie materiálu z boxu.

Systém kontroly rúk zaznamená ruku v nesprávnom boxe a upozorní operátora.

Systém kontroly rúk zaznamená ruku v nesprávnom boxe a upozorní operátora.

VYUŽITIE V  PRAXI

ADMIN4.0 je programovateľným nástrojom, ktorý vytvára interaktívne pracovné postupy pre navádzanie pracovníka pri práci. Zahrňuje laserovú projekciu, priestorovú detekciu objektov a vizuálnu inšpekciu kvality kamerou, „pick to light“ systém vychystávania materiálu, digitálne a elektrické náradie a iné periférie potrebné pre zvýšenie efektivity a kvality práce.

Jeho inovácia a univerzálnosť sa zakladá na spojení:

 • vizuálne navádzanie s automatickým rozpoznaním polohy objektov v pracovnom priestore,
 • kamerová inšpekcia kvality,
 • precízne kontrolované vychystávanie materiálu,
 • kontrola rúk a manipulácia s nimi.

Navádzanie laserovým lúčom pri montážnych operáciách a presne vážené dávkovanie súčiastok pomocou „pick to light“ systému umožňuje kontrolovať akýkoľvek montážny proces.

V rámci digitalizácie výroby ADMIN4.0 kompletizuje pracovné dáta a poskytuje ich podnikovým systémom pre štatistiku a riadenie ďalších operácií.

Operátor je osobitne monitorovaný pomocou prihlásenia sa RFID kartou a samotné výrobky ako aj súčiastky sú identifikované pomocou čítačky čiarových kódov prepojenou s výrobnou databázou.

APLIKÁCIA

ADMIN4.0 pracuje v presnom súradnicovom systéme pracovného prostredia, ktorý sa môže flexibilne meniť pomocou vytýčenia kalibračných bodov kdekoľvek v priestore.

Výhoda spočíva v univerzálnosti použitia na viacerých pracoviskách a taktiež v jednoduchom udržaní presnosti navádzanie pomocou autonómnej kalibrácie.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Pripojiteľné externé periférie sú pre ADMIN4.0 ako „digitálne ruky“. Od identifikačných zariadení a montážnych nástrojov až po kontrolné zariadenia komunikujúce s ADMIN4.0 a odovzdávajúce informácie o úkonoch, práci a ich správnosti.

AKO TO FUNGUJE