Projekcia piktogramov a dopravných značiek

Interaktívna projekcia video-projektorom Render4 umožňuje dynamicky vizualizovať značenie a riadiace prvky a prispôsobovať sa tak podmienkam na pracovisku.

Využitie:

  • Riadenie premávky na pracovisku a skladoch
  • Informačné značenie stavu na pracovisku
  • Organizácia materiálu pri vyskladňovaní a dopĺňaní na pracoviskách

Kamerový systém a analýza

Kamera monitorujúca pracovný priestor umožňuje rozpoznávať objekty ako materiál, pracovníkov či mobilné objekty, vyhodnocovať ich rýchlosť a smer, prispôsobovať im vizuálnu projekciu a riadiť tak situáciu na pracovisku.

Využitie:

  • Monitorovanie rýchlosti premávky na pracovisku a analýza hustoty premávky
  • Monitorovanie a počítanie pracovníkov, ich prítomnosti a pohybu na pracovisku
  • Predchádzanie kolíznym situáciám
Rozpoznávanie objektov v sklade pomocou neurónových sietí
SafeIn - bezpečnosť na pracovisku

Mobilná konfigurácia

Pripojením SAFEin do počítačovej siete alebo priamym pripojením cez WiFi je možné konfigurovať zariadenie z tabletu, mobilného telefónu či počítaču. Rýchla a jednoduchá konfigurácia umožňuje pracovníkom prispôsobovať projekciu z okamžite a priamo z miesta.

Meranie rýchlosti

Monitorovanie rýchlosti objektov pomocou 3D kamery v spojení so SAFEin umožňuje kontrolu premávky a jej bezpečnosť.

Zhromažďovanie dát a štatistika

Dlhodobé zhromažďovanie dát a ich analýza pomáha kontrolovať a vyhodnocovať pracovné podmienky a nastavovať bezpečnosť na pracovisku.

Viac o riešení #safein

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!