Kamerové systémy

Priestorová detekcia objektov

Kamerový systém v spojení s ADMIN4.0 vytvára dokonalú interakciu medzi vizuálnym navádzaním a človekom.

Pomocou 3D modelu a kamery dokáže systém lokalizovať objekt v pracovnom priestore a prispôsobiť mu vizuálne navádzanie a následne inšpekciu kvality vyhotovenia.

Spôsoby rozpoznávania objektov:

  • na základe 3D modelu objektu,
  • použitím špeciálnej značky umiestnenej na objekte.

ADMIN4.0 premení váš pracovný priestor v univerzálne pracovisko nezávisle od toho, koľko výrobných procesov bude riadiť. Vďaka kamerovej detekcii objektov na pracovisku stačí položiť výrobok na stôl a pracovať sním bez nutnosti fixácie do presnej polohy, o čo sa stará kamerový systém. Detekcia objektov prebieha neustále, preto sa nemusíte báť, že súčiastku neudržíte v rovnakej polohe počas práce s ňou. Aktuálny výrobný program sa prispôsobí novej polohe súčiastky a inicializuje navádzanie laserového lúča vždy na správne miesto. Inovácia ADMIN4.0 v spojení s kamerovým systémom, ktorý umožňuje dynamicky meniť pracovný priestor a rozpoznávať objekty v ňom a interaktívne im prispôsobovať vizuálne navádzanie a vizuálnu inšpekciu kvality.

Inšpekcia kvality

Vizuálna inšpekcia kvality je nevyhnutný systém kontroly v procese automatizovanej práce, kedy práve kamerový systém kontroluje a hodnotí kvalitu práce človeka.

Analýza obrazu kamerovým systémom umožňuje rozpoznávať kvalitu a správnosť vyhotovenia. V spojení s priestorovou detekciou objektov je možné výrobok v prvom kroku rozpoznať v pracovnom priestore a následne automaticky previesť inšpekciu kvality na základe viacerých indikátorov stanovujúcich kvalitu:

Rozpoznávanie farieb
Rozpoznávanie tvarov
Rozpoznávanie vzorov
Rozpoznávanie defektov materálu

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!

0948 178 700