Kontrola a inšpekcia kvality

Kontrola prítomnosti a správnosti

Kontrola kvality prebieha analýzou obrazu pomocou funkcií:

  • Farebná analýza – kontrola prítomnosti farebného spektra, táto funkcia je používaná v prípade rozdielnych farebných povrchov čo umožňuje robustným spôsobom určiť prítomnosť komponentov v danom mieste.
  • Kontrola tvaru – Rozpoznávaním tvaru objektov a porovnávaním s referenciou umožňuje kontrolu prítomnosti správneho tvaru na mieste inšpekcie.
  • Barcode, QR a OCR – Rozpoznanie čísel a textov po gravírovaní či tlačení na produkt a vyčítavanie čiarových a QR kódov a ich kontrola či automatické kategorizovanie.
  • Zmena inteligentná analýza rozpoznávajúca zmenu v inšpekčnom regióne ľahko použiteľná pre rozpoznanie len prítomnosť objektov ako ruka a nástroj či komponenty.
  • Príznaky – Funkcie vyhľadávania analyticky naučeného tvaru v obraze umožňuje rýchlo a jednoducho definovať objekt, ktorý má byť záujmom kontroly.

Inšpekcia kvality a tvarov

Detailnou analýzou tvarou je možné určiť veľkosť, uhol a vzájomnú vzdialenosť voči referencií čo umožňuje precízne vyhodnotiť správnosť vyhotovenia objektov.

Neurónové siete pre kontrolu kvality

Moderná a pokroková forma analýzy obrazu pomocou umelej inteligencie. Vytvorenie funkcionality prebieha formou učenia na základe reálnych snímok zameraných na objekty, komponenty a súčiastky a takýmto spôsobom je možné naučiť a priebežne doúčať. Časom sa tak stáva z inšpekcie robustná funkcia, ktorá s vysokou presnosťou rozpoznáva tvary objektov, ako aj defekty na nich a to aj pri meniacich sa ambientných či procesných podmienkach. Práve prispôsobivosť povyšuje tento druh inšpekcie nad klasické metódy analýzy obrazu.

Neurónové siete pre inšpekciu kvality

Rozpoznávanie defektov na objektoch a povrchoch patrí k neodmysliteľnej výbave moderného inšpekčného pracoviska. Pomocou naučených chýb dokáže systém rozpoznať defekt materiálu či chybovosť povrchu a vyhotovenia.

Rozpoznanie polohy objektov

Detekcia objektov pomocou CAD

Neodmysliteľnou súčasť kamerového systému je rozpoznanie polohy objektov v priestore a automatické prispôsobenie výrobnej technológie do novej polohy ak napríklad vizuálne navádzanie, kamerový systém, robotické rameno a iné…

Možnosť rozpoznať polohu pomocou CAD súborov, DXF kriviek a STL modelov. Takto je možné prepojiť technické výkresy s kamerovým programom.

Detekcia objektov pomocou detekčných značiek

Robustnejší spôsob rozpoznania polohy pomocou detekčných značiek vhodná pre dynamicky sa meniace polohy objektov, nástrojov a iných.

Viac o riešení #2Dvision

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!