Spracovanie výrobných dát v priemysle

Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenie jeho slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje, chybové sekcie a odstávky to všetko umožní sumarizovať dlhodobý takt a zlepšiť plánovanie výroby.

Manufaktúra a analýza ľudského faktoru

Vzdielana správa a analýza dát

Automatizovaný zber a archivácia dát

Zber dát

Meranie časov a trvanie úkonov
Senzorické dáta z pracovných nástrojov a automatických zariadení
Fotodokumentácia vyhotovenia produktu

Vizualizácia a analýza dát

Prístup k dátam po sieti cez WEB prehliadač
Vizualizácia dát v grafe
Spracovanie dát a filtrovanie
Automatické vyhodnotenie zberaných dát

Kompatibilita

Zápis do lokálnej aj vzdialenej SQL databázy
Napojenie na externé systémy MES a WMS

Viac o riešení #data

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!