Spracovanie výrobných dát v priemysle

Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenie jeho slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje, chybové sekcie a odstávky to všetko umožní sumarizovať dlhodobý takt a zlepšiť plánovanie výroby.

Manufaktúra a analýza ľudského faktoru
Vzdielana správa a analýza dát
Automatizovaný zber a archivácia dát

Zber dát

 Meranie časov a trvanie úkonov

 Senzorické dáta z pracovných nástrojov a automatických zariadení

 Fotodokumentácia vyhotovenia produktu

Vizualizácia a analýza dát

 Prístup k dátam po sieti cez WEB prehliadač

 Vizualizácia dát v grafe

 Spracovanie dát a filtrovanie

 Automatické vyhodnotenie zberaných dát

Kompatibilita

Zápis do lokálnej aj vzdialenej SQL databázy

 Napojenie na externé systémy MES a WMS

Viac o riešení #data

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!