Aplikácie v priemyselných odvetviach

Strojové videnie
Kontrola kvality
Inšpekčná kontrola
Robotické videnie

ADMIN4.0 kontrola kvality

Systém ADMIN4.0 umožňuje vytvárať kamerové funkcie kontroly kvality a využiť ich pre kontrolu správneho vyhotovenia úkonu či celého výrobku. Na výber je od základných inšpekčných funkcií až po učené kontroly neurónovými sieťami a 3D skenovanie s analýzou odchýlok. Takto nastavený systém kontroly úplne eliminuje chybovosť finálneho výrobku a spojením s pracoviskom vizuálneho navádzania môže automaticky podmieňovať kontrolou jednotlivých pracovných krokov. S použitím funkcií rozpoznania polohy je možné určiť polohu objektov v pracovnom priestore a dynamicky tak prispôsobiť polohu inšpekčných funkcií a vizuálneho navádzania, či použiť polohu ako koordináty pre robotické rameno.

Rozpoznávanie farieb
Rozpoznávanie tvarov
Rozpoznávanie vzorov
Rozpoznávanie defektov materálu

Používame technológie

Flir a Basler

2D riadková kamera pre jednoduché 2D inšpekcie, neurónové siete a detekcia polohy objektov

Intel Real Sense

3D Hand Tracking kamera pre detekciu rúk operátora

Basler Blaze

3D kamera pre rozpoznanie prítomnosti objektov a kontrolu ich tvarov

Photoneo

3D statický skener s presnosťou pre detailnú kontrolu vyhotovenia objektov

Keyence

2D/3D skener pre vysoko presnú analýzu skenovaním v pohybe

Viac o riešení #vision

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!