Aplikácie v priemyselných odvetviach

Sklady a veľkoobchod
Balenie tovaru
Montážna výroba

Pick to Light systém pre riadenie toku materiálu v sklade a na pracovisku

Kontrola montážneho materiálu na pracovisku a jeho aktívne zapojenie do procesu je nevyhnutný prvok riadenia toku materiálu sklad-pracovisko a samotnej montáže. Pick to Light systém UniBox predstavuje pozičné značenie materiálu svetlom pre selekciu komponentov daného montážneho úkonu, dopĺňanie materiálu zo skladu a včasné vyslanie požiadavky na doplnenie. UniBox modul nezobrazuje len čísla, ale aj grafické informácie v podobe informačných symbolov. Umožňuje pripojiť počítadlo materiálu, svetelnú trubicu a ďalšie zariadenia.

UniBox systém v sklade

Organizácia skladových pozícií pomocou svetelného riadenia napojeného na WMS systém umožní zrýchliť proces vyhľadávania materiálu pri vyskladňovaní rovnako ako eliminovať chyby pri zámene materiálu. Pozície je možné prepojiť so snímačom prítomnosti v pozícií, alebo s 3D kamerou čo umožní spätnú kontrolu pre WMS systém.

UniBox systém vo výrobe

Pick to Light systém vo výrobe riadi signalizáciu pozícií s materiálom pre montáž v jednotlivých krokoch. Navádza operátora k správnemu materiálu a zamedzuje chybám z dôvodu zámeny materiálu. Systém ADMIN4.0 spojením s vizuálnym navádzaním vytvára interaktívnu montážnu mapu pre operátora. Numerický display ukazuje počet súčiastok k vydvihnutiu a kontrolné mechanizmy kontrolujú vyzdvihnuté množstvo súčiastok.

UniBox systém a rozšírenie

Kontrolné mechanizmy UniBox umožňujú počítať presný počet súčiastok na staničke a kontrolovať správny počet vyzdvihnutých súčiastok z boxu. Ďalšie pripojiteľné zariadenia ako snímač prítomnosti ruky v boxe, zvuková signalizácia, tlačidlá a iné.

Kontrola rúk operátora a manipulácie

Systém ADMIN4.0 kontroluje operátora, polohu jeho rúk a manipuláciu s materiálom pomocou 3D kamery, to všetko pre úplné eliminovanie chýb spôsobených operátorom. Či už operátor zobral správny nástroj z pracovného priestoru, alebo správny materiál pre montážny úkon, všetko je vždy pod kontrolou.

Vizuálna kontrola vychystaného a baleného materiálu

ADMIN4.0 umožňuje kontrolu balení pri vychystávaní zo skladu a dopĺňaní do produkcie pomocou 3D kamery. Kontrola prítomnosti paliet a balení na dopĺňacích stanoviskách to všetko pre organizovanú logistiku materiálového toku bez strát.

Systém vychystávania materiálu - Flow Rack

Viac o riešení #picktolight

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!