Aplikácie v priemyselných odvetviach

Automobilový priemysel
Drevospracujúci a papierenský priemysel
Elektrotechnický priemysel
Hutnícky priemysel 
Stavebný priemysel
Strojársky priemysel

Pracovisko vizuálneho navádzania

Vizuálne navádzania sprostredkuje ľahkú orientáciu operátora na pracovisku vďaka svetleným vizuálnym povelom projektovaných do pracovného priestoru.

Render4 projekcia videoprojektorom, ktorý umožňuje interaktívnu vizualizáciu ako obrázky, videá a animácie. Nevyžaduje zvýšené bezpečnostné požiadavky a je cenovo dostupnejší. Nevýhodou je kratšia životnosť, nižší kontrast a presnosť.

Vector4 je laserový projektor, ktorý je vektorový a teda projektuje len krivky formátu DXF a nemá možnosť zobraziť grafiku, je však silne kontrastný naprieč všetkými materiálmi, farbami podkladu a svetlenými podmienkami prostredia.

Kalibrácia a možnosti použitia

Projekcia je presne kalibrovaná v priestore a prepojená s prostredím pomocou kalibračných bodov. Pracovné prostredie ADMIN4.0 využíva 3D CAD, čo umožňuje vytvárať vizualizáciu presných vzorov na základe technickej dokumentácie vo formáte DXF a prispôsobiť ju rôznym polohám projekcie a tvaru podkladu. Samotná kalibrácia do priestoru je časovo nenáročná a je možné ju vykonávať aj automaticky.

Aplikácia

Široké možnosti použitia napriek celým priemyselným spektrom a manufaktúrou s nutnosťou eliminovať chyby spôsobené ľudským faktorom, prípadne zefektívniť jeho prácu.

Použitie:

Navádzanie pri montážnych úkonoch

Tréningové pracoviská

Bezpečnostné a informačné projekcie

Projekcia presných vzorov pre opracovanie materiálu

Možnosti rozšírenia

Systém ADMIN4.0 nie je len vizuálne navádzanie, ale umožňuje ho kombinovať s počítačovým videním, 3D kamerovým systémom a skenovaním, robotikou a periférnymi nástrojmi ako digitálne pracovné náradie, PLC kontrolórom a inými systémami. Spojenie vizuálneho navádzania a kamerovej projekcie vytvára spoločný pracovný CAD priestor, ktorý je možné rozširovať spájaním viacerých zariadení.

Viac o riešení #visualguidance

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!