Aplikácie v priemyselných odvetviach

Manipulácia a montáž
Kontrola kvality
Spolupráca človek-robot

Robotické riadenie, manipulačné aplikácie a inšpekčná kontrola

Systém ADMIN4.0 podporuje konfiguráciu robotického ramena Universal Robots a umožňuje tak rozširovať možnosti pracoviska vizuálneho navádzania o robotické operácie či vytvárať autonómne stanice pre manipuláciu, montáž či kontrolu kvality.

Universal Robots

UR roboty sú ideálnym riešením pre konfiguráciu širokého množstva aplikácií vďaka ich univerzálnosti, konfigurovateľnosti a jednoduchosti použitia. Sú tak jedinečným nástrojom pre systém ADMIN4.0.

Integrácia s ADMIN4.0

UR roboty sú plnohodnotne integrované do konfiguračného prostredia systému ADMIN4.0 a môžu tak byť prepojené s ostatnými funkciami ako kamerové videnie, 3D skenovanie, vizuálna projekcia a navádzanie a podobne.

Dynamické riadenie

Konfigurácia robotického riadenia umožňuje vytvárať nie len statické koordináty robota, ale aj dynamické, čo umožňuje adaptovať robota do meniaceho sa prostredia a spojením s kamerovým systémom prispôsobovať jeho koordináty pohyblivým objektom v pracovnom priestore.

Viac o riešení #robotic

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!