Bolo nám potešením privítať Vás v Pavilóne DIGITAL FACTORY brnenského výstaviska a predstaviť vám riešenia reprezentujúce víziu SmartVision o modernom priemysle. Pripravili sme si pre vás ukážku asistovanej výroby, pracovisko inšpekcie kvality a integráciu systému kvality do pracovného prostredia.

Pre mnohých návštevníkov sme boli inšpiráciou a pre iných zas riešením. Deti si montážne pracovisko obľúbili vďaka svetelnej interakcii a hravej forme práce a samozrejme našli sa aj takí, ktorým samotné vizuálne navádzanie navodzovalo pocit úplnej kontroly stroja nad človekom. Našim cieľom je však kvalita a efektivita a pokiaľ človek spolupracuje so strojom v prospech kvality, tak takéto spojenie nazývame efektívnou inováciou.

Pozrite si video s krátkou ukážkou toho, čo ste u nás mohli vidieť a v prípade záujmu si neváhajte dohodnúť termín prezentácie v Bratislave alebo Brne.

Montážne pracovisko s vizuálnou asistenciou ADMIN4.0

Využitie systému ADMIN4.0 ako procedurálneho riadenia montáže vizuálnym navádzaním.

Pracovný priestor je monitorovaný kamerou, ktorá rozpoznáva polohu dielcov, na ktoré automaticky prispôsobuje vizuálne navádzanie. To sprostredkuje presne kalibrovaný laserový lúč. Kamera rozpoznáva kvalitu a správnosť vyhotovenia montážnych operácií a taktiež kontroluje polohu rúk a umožňuje ovládanie systému bez ovládacích prvkov. Precízny „Pick-to-Light“ navádzač s farebnou signalizáciou, počítadlom a vážením súčiastok je jedinečným riešením kontroly.

Vďaka rozsiahlej interakcií môžeme systém ADMIN4.0 nazvať dokonalým vizuálnym spojením človeka a stroja.

Inšpekčné pracovisko kontroly správnosti vyhotovenia ADMIN4.0

Systém ADMIN4.0 kontrolujúci správnosť umiestnenia malých gumených tesnení na výrobku.

Čiarový kód odlišuje výrobky a pomocou čítačky čiarových kódov ľahko nastaví požadovaný inšpekčný program. Kamera rozpozná polohu výrobku na stole a skontroluje ho pomocou definovaných referencií a určí chybové miesta montáže. Tie sú vizualizované pomocou laserového lúča. Jednoduché a flexibilné, to je ADMIN4.0 a jeho variabilita použitia.

Implementácia systému ADMIN4.0 do montážneho pracoviska

ADMIN4.0 ako systém kontroly kvality a ukážka jeho jednoduchej implementácie do montážneho pracoviska.

Stačí umiestniť kameru nad pracovisko, jednoducho vytvoriť program kontroly a nechať systém pracovať v prospech človeka. Počas práce je výrobok neustále kontrolovaný  a skôr ako pracovník ukončí montáž systém už vie či správne.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za veľký záujem a fantastickú atmosféru na výstavisku.

SmartVision team.