Kolaboratívná kontrola kvality vedľa vás (EN)

Pre našu vizuálnu platformu ADMIN4.0 sme vyvinuli modul robota, ktorý je plne integrovaný so všetkými funkciami, ako je vizuálna projekcia, kontrola kamerou, skenovanie a rozpoznávanie polohy.

Systém umožňuje kolaboratívne spojenie s človekom na pracovisku, kde robot nájde polohu produktu, skontroluje ho a vizuálne informuje operátora o stave kontroly.

Jednoduché, prehľadné a prispôsobivé riešenie pre každú výrobu. Ide o systém asistovanej digitálnej produkcie ADMIN4.0 od SmartVision, ktorý poskytuje neobmedzenú vizuálnu kreativitu.

#Admin #Robotika Vizuálne navádzanie a projekcia

Viac videí

SmartVision ( MSV2019 Brno ) SK

ADMIN4.0 - Predstavenie

ADMIN4.0 - Aplikácia 2

SmartVision ( MSV2019 Brno ) EN

ADMIN4.0 - Aplikácia 1

ADMIN4.0 - Aplikácia 3