Rok 2020 bol začiatkom významnej spolupráce s českou firmou Karel Kaňák s.r.o., ktorá nám neposkytla len skvelú víziu využitia nášho systému asistovanej výroby ADMIN4.0 v praxi, ale taktiež sme vytvorili produkt, ktorého podobu by ste dovtedy na trhu hľadali len ťažko. “Kaňáci“ vedeli čo chcú a s možnosťami nášho softvéru sme nakoniec prekonali ich očakávania.

Spoločnosť Karel Kaňák s.r.o. sa zaoberá výrobou výsekových nástrojov pre globálnu klientelu. Čo to vlastne je ten výsekový nástroj, jeho výroba a ako funguje bolo prekvapením aj pre nás, nakoľko je to poctivý manufaktúrny proces, ktorého výsledkom je globálny úspech firmy. My sme mali tú česť ho pomôcť zefektívniť a prepojiť s digitálnym prostredím vizuálneho navádzania.

Našou úlohou bolo zefektívniť olepovanie výsekového nástroja gumenými dielcami, čo už od začiatku vzbudzovalo obdiv u operátorov, nakoľko proces spočíval vo vylepení stoviek kusov dielcov z pred rezaného gumeného pláta a nalepenia na presné miesto na výsekovej platni. To všetko len podľa vzoru na tablete.

Prvé čo vám napadne je, že je to obrovské puzzle a operátor sa vlastne celý deň hrá a možno by tomu tak aj bolo ak by do toho nevstupoval čas, ktorý ho tlačil a ktorého bolo naozaj málo.

Práve tu vznikol priestor pre náš systém vizuálnej projekcie, kde presným navádzaním vysvecujeme miesta na gumenej platni odkiaľ má operátor zobrať gumový dielec a taktiež miesta na výsekovej platni kam ho nalepiť. Kamera dáva operátorovi voľnosť vďaka detekcii polohy gumovej platne a výsekového nástroja a zároveň kontroluje správne pozície každého dielca na platni ako aj na doske. Z procesu olepovania sa stala zábava, nakoľko operátor viac nie je pod časovým stresom a taktiež ideálny proces pre systém ADMIN4.0, ktorý navádza, kontroluje a zároveň odľahčuje operátora od časového tlaku.

Vývoj systému sa nezastavil a časom sa menila aj konfigurácia pracoviska a jeho ergonómia. Prvý projekt mal dve pracoviská z nich každé obsahovalo video-projektor pre vizuálne navádzanie a kamerový systém pre detekciu polohy a inšpekciu dielcov. Jedno pracovisko bolo určené pre výsekový nástroj a druhé pre gumené plató. Toto pracovisko nazvané aj „satelit“ bolo mobilné a mohlo cestovať pozdĺž hlavného stola s operátorom.

Koncept pracoviska aj napriek úspešnej prevádzke (stále je v prevádzke) vyžadoval zmenu z hľadiska ergonómie a bolo nevyhnutné spojiť dve pracoviská do jedného stola aby sa operátor nemusel otáčať za „satelitom“.

Takýto zásah do fungovania však vyžadoval náročný vývoj, ktorý umožňuje pracovať nezávisle s výsekovým nástrojom a gumenou platňou v rámci jedného pracovného priestoru a ktorý môže byť veľkostne neobmedzene konfigurovateľný spájaním projektorov a kamier do jedného celku.

Vývoj systému tak ako ho teraz môžete mať aj vo vašej prevádzke sa podarilo úspešne ukončiť a nasadiť u rakúskeho zákazníka vo Viedni a v Salzburgu a to aj vďaka inovátorskému nadšeniu Vladislava Poláška, riaditeľa Karel Kaňák, s.r.o.

A výsledok? Proces olepovania sa nám podarilo zrýchliť o 20% v prípade skúsených operátorov a v prípade neskúsených to bol až 5 násobok nameraný u rakúskeho výrobcu B&P Stanzformen. Naozaj krásne čísla hovoria v  prospech vizuálneho navádzania a ešte viac zvýrazňujú jeho potrebu pri fluktuácii pracovníkov.

Skvelá spolupráca s firmou Kaňák bola hnacím motorom pre tento projekt. Pripojte sa aj vy k našej inovačnej revolúcii a vytvorme tak spolu riešenie podľa vašich predstáv.

Ďakujeme.

>
0
%
Zníženie chybovosti výroby a nákladov na dodatočnú opravu
>
0
%
Zvýšenie produktivity a ušetrenie času jednotlivých výrobných operácií
>
0
%
Zníženie nákladov na tréning a zavádzanie nových operátorov do výroby